Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)privredno društvo Baby Shop d.o.o. svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.kolicazabebe.rs, obaveštava:

- da se osnovna svojstva i obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.kolicazabebe.rs
- da je Baby Shop d.o.o. privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, Arčibalda Rajsa br. 55/14, sa matičnim brojem: 20881089, broj telefona: 011/2561 637, mejl adresa: prodaja@kolicazabebe.rs
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice www.kolicazabebe.rs smatra prodajom na daljinu
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kolicazabebe.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Specifikaciji - Deklaraciji
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om, i da se za svaki proizvod kupljen preko naše internet prodavnice www.kolicazabebe.rs izdaje fiskalni račun.
- da je usluga isporuke robe NIJE besplatna. Cenovnik isporuke možete pogledati ovde.
- da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe BEX, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.
- da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.kolicazabebe.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatom na račun, platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu.
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice klikom na „NARUČI“ poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Specifikacijom - Deklaracijom
- da je sajt www.kolicazabebe.rs dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.kolicazabebe.rs
- da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošačmože zameniti isti u roku od 14 dana na način kako je to definisanona strani POVRACAJ NOVCA
- da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, uroku od 14 dana na način kako je to definisano na strani POVRACAJ NOVCA
- da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći nastrani REKLAMACIJE

Maestro Master Visa Visa Amex Banca Intesa ad Beograd MasterCard SecureCode Verified by Visa